0729-950 200                             jorgen@4me.se

https://www.facebook.com/HajoRental/

Besök oss gärna på kolonivägen 72,
Gullberna park, Karlskrona